Školní řád

9. června 2012 v 14:49

Vše, co je ve školním řádě uvedeno, musí student (či profesor) dodržovat!
Porušením školního řádu může dojít až k vyloučení ze školy!

1. Práva studentů:
 • Student má právo na vzdělání, svobodně (avšak slušně!) se vyjadřovat k záležitostem, týkající se jeho studia či osoby a má právo na odbornou konzultaci či náhradní hodinu s profesory.
 • Student má právo získávat body pro svou kolej a účastnit se akcí, které pořádá Marylanská Akademie.
 • Student má právo opustit Marylanskou Akademii v době osobního volna.

2. Povinnosti studentů:
 • Student je povinnen docházet na všechny předměty, ve kterých je zapsán (povinné i nepovinné), respektovat a plnit pokyny profesorů (či jiných zaměstnanců školy), plnit domácí úkoly a odevzdat je do určeného data, taktéž je povinnen vykat zaměstnancům školy!
 • Student je povinnen hlásit svou delší nepřítomnost ředitelce školy (prostor pro vaše omluvenky je zde).
 • V zájmu samotných studentů by si měli pravidelně pročítat nástěnku, kde se dozví všechny novinky, plánované akce, apod.

3. Zákazy:
 • Je zakázáno mluvit vulgárně, šikanovat či jinak ohrožovat ostatní studenty a zaměstnance školy.
 • Je zakázána jakákoli činnost v rozporu se zákonem (či školním řádem) a taktéž je zakázáno záměrně ničit majetek školy, kouřit, používat alkohol či jiné návykové látky v prostorách školy.
 • Jsou zakázány jakékoliv jiné vztahy (než profesní a přátelské) mezi profesory a studenty.
 • Je zakázáno vyzrazovat (komukoli!) hesla.

4. Pravidla pro profesory:
 • Profesor je povinnen řádně vykonávat svou práci - tedy vyučovat, zadávat úkoly a pravidelně docházet na hodiny. Taktéž je povinnen na požádání vysvětlit studentovi látku.
 • Profesor je povinnen ke každému studentovi přistupovat spravedlivě, čestně a nedělat rozdíly mezi slabšími a silnějšími. Zda-li se jedná o ředitele koleje, nesmí při výuce nadržovat své ani žádné jiné koleji a nesmí organizovat soutěže, jejichž výsledkem je zisk bodů.
 • Profesor je povinnen odučit minimálně dvě své hodiny měsíčně (+ má také možnost volby nepovinných online hodin a jiných školních akcí ním pořádaných).
 • Profesor je povinnen bodovat a hodnotit úkoly (do další hodiny), které svým studentům zadal.
 • Profesor má právo studentovi udělit trest (jestliže si ho oprávněně zaslouží) a má právo strhávat body za porušení školního řádu, apod. Ředitelé kolejí mohou po vzájemné dohodě studenta vyloučit (mají-li k tomu pádný důvod).
 


Aktuální články

Reklama
Design by: Lucy; Drobná grafika: Dexie, An, Natalii, Sinead